نحوه همکاری:

عناصر علمی، استعدادهای برتر و نخبگان بسیجی در قالب تیم‌های تحقیقاتی و شرکت‌‍‌های دانشی می‌توانند با مراجعه به سایت در قسمت شرایط همکاری وجذب فرم‌های مربوط را تکمیل نموده و با ارسال رزومه کاری توسط پست الکترونیکی سایت یا از طریق صندوق پستی تمایل خود را به همکاری اعلام دارند. مرکز علم و فن‌آوری اندیشه، با در اختیار قرار دادن امکانات و خدمات مورد نیاز به صاحبان ایده حمایت‌های لازم را در صورت نیاز انجام خواهد داد.

فرایند همکاری:

  1. مراجعه به مرکز علم و فن‌آوری از طریق سایت و تکمیل فرم‌های همکاری
  2. مصاحبه اولیه و تعیین سطح توانمندی توسط مرکز
  3. واگذاری پروژه مورد توافق
  4. تهیه پیشنهاد پژوهشی و نحوه اجرا توسط مجری
  5. بررسی اولیه پیشنهاد
  6. تصویب پیشنهاد
  7. عقد قرارداد

ادامه سیر مراحل اجرایی طبق ضوابط.

علاقمندان می توانند فرم‌های مورد نیاز برای همکاری با مرکز را از بخش دانلود فرم از نوار بالای سایت دریافت نمایید.