1. همکاری پاره‌وقت (پرداخت کمک هزینه دانشجویی)
  2. حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی
  3. حمایت از ایده‌های نو و طرح‌های خلاق دانش‌آموزی و دانشجویی
  4. طرح جایگزین خدمت نخبگان
  5. پروژه کسر از خدمت

شما می‌توانید فرم‌های مورد نیاز برای همکاری با مرکز را از ستون سمت چپ سایت دریافت نمایید.