دانشمندان ژاپنی هوش مصنوعی جدیدی برای ترجمه صدای مرغ‌ها توسعه دادند

این سیستم می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته هوش مصنوعی، حالت‌های احساسی مختلف مرغ‌ها را تشخیص دهد.

هوش مصنوعی

گروهی از محققان ژاپنی مدعی شده‌اند راهی را برای ترجمه صدای مرغ‌ها با استفاده از هوش مصنوعی پیدا کرده‌اند!

تیمی به رهبری استاد دانشگاه توکیو، «آدریان دیوید چوک»، سیستمی را توسعه داده که قادر به بررسی حالات احساسی مختلف در مرغ‌ها از جمله گرسنگی، ترس، خشم، رضایت و پریشانی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. به گفته آن‌‍‌ها این تکنیک «ریشه در الگوریتم‌های پیچیده ریاضی دارد» و حتی می‌تواند برای انطباق با الگوهای آوایی همیشه در حال تغییر مرغ‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، به این معنی که با گذشت زمان در رمزگشایی صدای مرغ‌ها بهتر عمل می‌کند.

ترجمه صای مرغ‌ها با هوش مصنوعی

دانشمندان ژاپنی برای آزمایش سیستم جدید خود، نمونه‌های صدای 80 مرغ را ثبت و بررسی کردند. آن‌ها سپس این نمونه‌ها را به الگوریتمی ارائه کردند که می‌تواند الگوهای صوتی را با «حالت‌های حسی» مختلف پرندگان مرتبط کند. آن‌ها سپس با همکاری یک تیم هشت نفره از روان شناسان حیوانی توانستند وضعیت ذهنی یک مرغ را با دقت بسیار بالایی مشخص کنند.

در مقاله آن‌ها آمده است:

«نتایج آزمایش‌ها ما پتانسیل استفاده از هوش مصنوعی و تکنیک‌های یادگیری ماشین برای تشخیص حالت احساسی مرغ‌ها براساس سیگنال‌های صوتی آن‌ها را نشان می‌دهد. میانگین احتمال بالای تشخیص برای هر احساس نشان می‌دهد که مدل ما یاد گرفته است تا الگوها و ویژگی‌های معنی‌داری را از صدای مرغ‌ها ثبت کند.»

البته آن‌ها اشاره کرده‌اند که دقت مدل آن‌ها ممکن است با نژادها و شرایط محیطی مختلف تغییر کند و مجموعه داده‌های مورد استفاده برای آموزش و ارزیابی مدل ممکن است حالات و تغییرات احساسی مرغ‌ها را به‌طور کامل در بر نگیرد.

تاکنون در گزارش‌های دیگری نیز به استفاده‌های جالبی از هوش مصنوعی اشاره شده است. به‌عنوان مثال، چند ماه قبل گروهی از دانشمندان با توسعه ابزاری به نام «TreeTag» موفق شده بودند تا شرایط درخت را در هر لحظه بررسی کنند و با برقراری ارتباط میان این فناوری با ChatGPT موفق شده‌اند با درخت صحبت کنند.