آدرس: تهران ، صادقیه ، بزرگراه جلال آل احمد ، تقاطع شهید آریافر ، خیابان پردیس، پردیس 5 ، پلاک 62

تلفن تماس:

1_44229600 (اخذ پروژه)

3_44229602 (پیگیری پروژه اخذ شده)

ایمیل رشد:

n.stca@iran.ir

ایمیل کسر خدمت:

stcakasr@chmail.ir

ساعات فعالیت مرکز:

شنبه تا چهارشنبه – 7:30 تا 17
پنـجـشنبه – 7:30 تا 12

توجه

مراجعه حضوری تنها با هماهنگی قبلی با واحد اداری امکان پذیر است

از مراجعه حضوری بدون هماهنگی اکیداً خودداری نمایید